Đề tài Vấn đề lý luận và thực tiễn về nhân cách người giáo viên tiểu học trong giai đoạn hiện nay

Số trang: 37
Loại file: doc
Lượt xem 2699
Lượt tải 328

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:51

Mô tả :Lý do về mặt lý luận :Trong hoạt động dạy học và giáo dục, nhà trường dùng kỷ cương để rèn luyện kỷ luật cho học sinh , thầy giáo dùng nhân cách của mình để tác động vào tâm hồn của học sinh. Nhân cách của người thầy giáo biểu hiện ở nhiều mặt. Đó là lòng yêu mến học sinh, là trình độ học vấn, là sự thành thạo về nghề nghiệp, là lối sống, cách xử sự và kỹ năng giao tiếp của người thầy giáo. Tất cả những yếu tố đó chỉ có ở nhân cách của người thầy giáo mà không có kỷ cương nào của nhà trường hay sách vở có thể thay thế được. Người giáo viên chân chính là người biết dùng nhân cách để giáo dục nhân cách, dung tâm hồn để cảm hóa tâm hồn.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Vấn đề lý luận và thực tiễn về nhân cách người giáo viên tiểu học trong giai đoạn hiện nay