Đề tài Mô phỏng anten dipole bằng phần mềm HFSS (Wire Dipole)

Số trang: 14
Loại file: pdf
Lượt xem 1627
Lượt tải 195

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:13

Mô tả :HFSS là viết tắt của Hight Frequency Structure Simulator. HFSS là phần mềm mô phỏng trường điện từ theo phương pháp toàn sóng (full wave) để mô hình hóa bất kỳ thiết bị thụ động 3D nào. Ưu điểm nổi bật của nó là có giao diện người dùng đồ họa. Nó tích hợp mô phỏng, ảo hóa, mô hình hóa 3D và tự động hóa (tự động tìm lời giải) trong một môi trường dễ dàng để học, trong đó lời giải cho các bài toán điện từ 3D thu được một cách nhanh chóng và chính xác. Ansoft HFSS sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method, FEM), kỹ thuật chia lưới thích nghi (adaptive meshing) và kỹ thuật đồ họa. Ansoft HFSS có thể được sử dụng để tính toán các tham số chẳng hạn như: tham số S, tần số cộng hưởng, giản đồ trường.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Mô phỏng anten dipole bằng phần mềm HFSS (Wire Dipole)