Tiểu luận Mô hình tri thức cokb cho bài toán mạch điện một chiều

Số trang: 33
Loại file: doc
Lượt xem 1259
Lượt tải 152

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:16

Mô tả :Nhân loại sau hơn hàng ngàn năm phát triển đã tích lũy được một khối lượng tri thức vô cùng đồ sộ. Để tận dụng và chia sẽ nguồn tri thức vô cùng hữu ích ấy, con người đã sáng tạo ra các hệ thống tính toán thông minh dựa trên cơ sở tri thức như các hệ chuyên gia, hệ hỗ trợ ra quyết định,v.v nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng khác nhau của con người và đưa nên văn minh của nhân loại tiến xa thêm một bước. Các thông tin từ nguồn tri thức của nhân loại rất đa dạng và phức tạp về cấu trúc và ngữ nghĩa, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu truyền thống dần đã không còn đáp ứng kịp các nhu cầu mới cho việc thu nhận, lưu trữ tri thức và hỗ trợ xử lý tính toán. Từ yêu cầu ấy, các hệ cơ sở tri thức với các mô hình biểu diễn lưu trữ tri thức khác nhau được cho ra đời làm nền tảng cho các hệ tính toán thông minh. Cơ sở tri thức cung cấp khái niệm, sự kiện, luật phục vụ cho hoạt động xử lý suy diễn, tính toán và điều khiển. Do vậy, vấn đề nghiên cứu ứng dụng các mô hình biểu diễn cơ sở tri thức để thể hiện đầy đủ miền tri thức là quan trọng. Đối với một mô hình biểu diễn tri thức ngoài chức năng mô tả đầy đủ các khía cạnh của tri thức trong lĩnh vực nó cần biểu diễn, mô hình này còn hướng đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho thiết kế, xây dựng các công cụ suy diễn dễ dàng truy cập và phục vụ tốt quá trình suy luận, khai thác tri thức của ứng dụng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Mô hình tri thức cokb cho bài toán mạch điện một chiều