Đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Số trang: 15
Loại file: doc
Lượt xem 2957
Lượt tải 363

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:34

Mô tả :Hiện nay, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục đang được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục đòi hỏi người giáo viên cần phải nâng cao năng lực, thường xuyên học hỏi, trau dồi nghiệp vụ sư phạm, trình độ chuyên môn của mình nhằm đáp ứng được yêu cầu của đất nước. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân mỗi cá nhân giáo viên thì việc nâng cao chất lượng của tổ chuyên môn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục