Đề tài Kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Số trang: 8
Loại file: doc
Lượt xem 68
Lượt tải 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:42

Mô tả :Bản thân đã 31 năm công tác tại trường THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU tôi nhận thấy trong việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) còn một số vấn đề sau: - Giáo viên chưa được trang bị một cách hệ thống, bài bản về vấn đề đổi mới PPDH nên còn lúng túng, đa số GV mới hiểu vấn đề đổi mới PPDH ở hình thức bên ngoài (ví như đổi mới chỉ là tăng cường thảo luận nhóm hoặc phải sử dụng máy chiếu, giáo án điện tử,. trong các giờ học) mà chưa chú ý được đến bình diện bên trong của PPDH (hiệu quả và sự phù hợp của các phương pháp đối với nội dung và đặc thù môn học).

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS Nguyễn Đình Chiểu