Đề tài Nghiên cứu bổ sung cơ sở lý thuyết và xây dựng luận cứ cho một số nội dung của quy hoạch các khu công nghệ cao

Số trang: 98
Loại file: pdf
Lượt xem 715
Lượt tải 89

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:10

Mô tả :Ởnhiều nước trên thếgiới, các khu công nghệcao (CNC) đóng vai trò quan trọng vào thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệvà kinh tế. ỞViệt Nam, Quyết định của Chính phủvềviệc xây dựng hai khu CNC đa chức năng với quy mô lớn – Khu CNC Hòa Lạc và Khu CNC Thành phốHồChí Minh (TP.HCM), đã khẳng định một trong những quyết tâm rất lớn nhằm cải tiến cơsởhạtầng khoa học và công nghệmột cách căn bản, thúc đẩy ứng dụng và phát triển các công nghệtiên tiến phục vụcho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, trong khi hai khu CNC Hoà Lạc và Tp.HCM do Thủtướng quyết định thành lập vẫn còn đang tiến triển chậm sau một thời gian dài, thì nhiều tổchức và chính quyền địa phương xúc tiến hoặc nghiên cứu chuẩn bị thành lập nhiều loại hình khu CNC ởcác địa phương. Xu hướng đa dạng hóa các loại hình khu CNC ởnhiều quốc gia trên thế giới và tiềm năng xây dựng các khu CNC ởViệt Nam đang đặt ra những yêu cầu mới cho các cơquan quản lý nhà nước vềviệc xem xét, xác định lại khái niệm và loại hình và điều kiện thành lập các khu CNC ởViệt Nam nhằm phát huy tốt thếmạnh của các địa phương. Đềán Phát triển các khu CNC ởViệt Nam do Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệsoạn thảo giai đoạn 2005 -2006 đã tập trung nghiên cứu và làm rõ một sốmô hình khu CNC có tiềm năng phát triển ởViệt Nam, quan điểm và mục tiêu xây dựng và phát triển các khu CNC đến năm 2020, khái niệm và loại hình khu CNC, điều kiện cần thiết đểthành lập khu CNC, phác thảo lộtrình xây dựng và phát triển các khu CNC, hỗtrợvà ưu đãi xây dựng và phát triển khu CNC, quy định vềphê duyệt và cấp phép thành lập khu CNC. Tuy nhiên, do hạn hẹp vềthời gian, kinh phí., Đềán này chưa có điều kiện đi sâu nghiên cứu toàn bộcác vấn đềliên quan đến quản lý nhà nước đối với việc xây dựng và phát triển khu CNC. Vì vậy, mục tiêu chung của Đềtài này sẽ đi sâu nghiên cứu, đềxuất một sốgiải pháp quản lý nhà nước vềxây dựng và phát triển các khu CNC nhằm cung cấp các luận cứ đểbổsung và cụthểhóa một sốnội dung liên quan trong bản Đềán Phát triển các khu CNC ởViệt Nam.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nghiên cứu bổ sung cơ sở lý thuyết và xây dựng luận cứ cho một số nội dung của quy hoạch các khu công nghệ cao