Đồ án ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT – TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Số trang: 30
Loại file: pptx
Lượt xem 659
Lượt tải 73

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:35

Mô tả :Mô phỏng là phương pháp thay cho việc nghiên cứu một đối tượng cụ thể thì chúng ta xây dựng mô hình hóa của đối tượng đó và tiến hành nghiên cứu.Sau khi thu được kết quả thì chúng ta đem kết quả đó ra kiểm chứng với kết quả thực nghiệm.Thông qua kết quả thu được chúng ta có thể rút ra được kết quả của quá trình nghiên cứu. Để thuận tiện cho quá trình mô phỏng ĐTCS, hiện nay đã có rất nhiều những phần mềm mô phỏng ĐTCS như : PSPICE, TINA, MATLAB, SIMSEN, SUCCES, PSIM Các phần mềm này chính là công cụ để giúp các kỹ sư, các nhà sản xuất tối ưu hóa công việc của mình, từ đó tạo ra những sản phẩm điện tử chính xác, đáng tin cậy và giá thành thấp. Trong các phần mềm này thì PSIM là một công cụ mạnh mẽ,chuyên dụng cho việc mô phỏng ĐTCS.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT – TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN