Đề tài Ứng dụng Matlab trong giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập

Số trang: 42
Loại file: docx
Lượt xem 2430
Lượt tải 297

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:34

Mô tả :MATLAB là một bộ phần mềm dùng để tính toán các bài toán kỹ thuật, được viết bằng ngôn ngữ C do hãng Math Works Inc sản xuất. Nó được tạo trên cở sở những phần mềm do các nhà lập trình của các dự án LINPACK và EISPACK viết ra bằng ngôn ngữ Fortran dùng cho việc thực hiện các phép tính và thao tác trên ma trận. Tên của phần mềm MATLAB là chữ viết tắt của ‘Matrix Laboratory’ có nghĩa là ‘phương pháp ma trận’. Đến khi thực hành sử dụng phần mềm ta sẽ thấy mỗi phần tử cơ bản của Matlab là một ma trận. Phần mềm Matlab liên tục được bổ sung và hoàn thiện. Các ứng dụng điển hình của Matlab: - Toán học và tính toán. - Phát triển thuật toán. - Tạo mô hình, mô phỏng và giao thức. - Khảo sát, phân tích số liệu. - Đồ họa khoa học kỹ thuật. - Phát triển ứng dụng, gồm cả giao diện người dùng đồ họa GUI. - Thiết kế các hệ thống điều khiển trong thời gian thực.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Ứng dụng Matlab trong giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập