Đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp điều tiết thị trường nhằm phát triển kinh tế bền vững

Số trang: 107
Loại file: pdf
Lượt xem 2324
Lượt tải 290

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:11

Mô tả :Trong những năm đổi mới vừa qua, nền kinh tếViệt Nam đã có những bước phát triển mạnh trên tất cảcác lĩnh vực, trong đó các thịtrường kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, thịtrường tài chính, thịtrường bất động sản ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn. Sựphát triển và hoàn thiện đó thểhiện trên góc độcác thịtrường đã ra đời và đi vào hoạt động nhưthịtrường chứng khoán, thịtrường tiền tệ đang vận hành theo quan hệcung cầu, thịtrường vốn với thành công nổi bật là xóa bỏbao cấp, xóa bỏsựhỗtrợtrực tiếp từngân sách, chuyển sang lãi suất thỏa thuận trên cơsởcung cầu vềvốn của thịtrường. Song song với những thành công đó, thương mại quốc tế phát triển mạnh thểhiện ởkim ngạch xuất nhập khẩu tăng, nền kinh tếngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tếkhu vực và thếgiới. Tuy nhiên, cùng với những thanh công nội bật, nền kinh tếViệt Nam đã vấp phải những vấn đềlớn cần phải giải quyết. Đó là: (1) Kinh tếtăng trưởng nhanh nhưng thiếu bền vững do những cơsởcủa kinh tế, pháp lý và kỹthuật của nền kinh tếthịtrường mới được thiết lập, vẫn còn những khiếm khuyết; (2) Các thịtrường mới hình thành và phát triển, thiếu cơchếphối hợp đồng bộnên sựchuyển từthái cực này sang thái cực khác rất đột biến, khó dựbáo; (3) Các công cụ điều tiết thịtrường được các cơquan quản lý nhà nước đưa ra mang tính riêng rẽ, thiếu phối hợp đồng bộnên có sựtác động tích cực và tiêu cực ngược chiều nhau, triệt tiêu lẫn nhau đã cản trởsựphát triển kinh tếbền vững; (4) Do yêu cầu của tăng trưởng kinh tế, cung tiền đã tăng nhanh trong những năm qua, là một tác nhân cơbản đẩy lạm phát lên mức hai con sốvà việc thực thi những giải pháp khẩn cấp đểgiảm cung tiền có thểgây nên những khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, là mầm mống của suy thoái kinh tế; (5) Thịtrường thếgiới biến động phức tạp, giá cảtăng cao tác động vào chi phí sản xuất trong nước khi đầu vào chủ yếu nhập khẩu là một nhân tốgây tăng giá trong nước, cản trợtăng trưởng kinh tếbền vững; (6) Các doanh nghiệp Việt Nam do mục tiêu kinh doanh nên đã chạy theo những đòi hỏi ngắn hạn của thịtrường mà thiếu tính chiến lược lâu dài nên đã thiếu cơsở đểbảo đảm sựphát triển ổn định;

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp điều tiết thị trường nhằm phát triển kinh tế bền vững