Đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên khoa tài chính ngân hàng

Số trang: 19
Loại file: pptx
Lượt xem 221
Lượt tải 18

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 03/05/2018 09:50

Mô tả :1. Tính cấp thiết của đề tài Sinh viên là nguồn lực tri thức lớn góp phần xây dựng đất nước Kỹ năng ¨mềm¨ là kỹ năng rất quan trọng đối với mỗi sinh viên Hiện nay, lượng sinh viên thiếu kỹ năng ¨mềm¨ rất cao

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên khoa tài chính ngân hàng