Đề tài Xây dựng hệ thống điều phối taxi trên iOS

Số trang: 10
Loại file: pdf
Lượt xem 2083
Lượt tải 257

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:42

Mô tả :XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH I. Cài đặt I.1. Môi trƣờng lập trình - Hệ điều hành Mac OS. - Công cụ lập trình Xcode 5.0.2 I.2. Môi trường cài đặt - Hệ điều hành iOS 6.0 trở lên. - Thiết bị sử dụng iPhone. II. Xây dựng và triễn chương trình II.1. Xây dựng các chức năng chính chương trình

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Xây dựng hệ thống điều phối taxi trên iOS