Chi trả dịch vụ môi trường: Kinh nghiệm quốc tế

Số trang: 19
Loại file: pdf
Lượt xem 1271
Lượt tải 150

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/03/2018 02:59

Mô tả :PES trên thế giới • Hiện nay có khoảng 400 chương trình dự án PES trên toàn cầu • Nghiên cứu của CIFOR rà soát lại: o 100 chương trình PES:  5 ở Úc,  31 ở Mỹ La tinh,  6 ở Bắc Mỹ,  9 ở Châu Âu,  33 ở châu Á  12 ở châu Phi

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chi trả dịch vụ môi trường: Kinh nghiệm quốc tế