Đề tài Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông cường độ cao cốt polyme gia cường sợi (frp) để xây dựng cầu ở campuchia

Số trang: 159
Loại file: pdf
Lượt xem 841
Lượt tải 103

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:32

Mô tả :Lý do chọn đề tài Campuchia là một nước đang phát triển, cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, nhu cầu xây dựng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông nói chung, các công trình cầu nói riêng đang trở nên thời sự và cấp bách. Cầu bê tông cốt thép với ưu điểm thi công đơn giản, giá thành thấp, tận dụng được vật liệu địa phương, chiếm một tỷ lệ lớn trong hệ thống các công trình cầu đã và đang xây dựng trên thế giới nói chung, Campuchia nói riêng. Những năm qua, ảnh hưởng của khí hậu cực đoan, các hư hỏng liên quan đến hiện tượng ăn mòn cốt thép ở khu vực ven biển, cầu cảng đã được phát hiện và trở thành vấn đề quan tâm trên phạm vi toàn thế giới trong đó có Campuchia. Xu hướng tìm vật liệu mới để thay thế cho một phần hoặc toàn bộ cốt thép để chống ăn mòn cho những kết cấu cầu BTCT là rất cần thiết. Để chống ăn mòn ở cốt thép chúng ta đã áp dụng rất nhiều giải pháp khác nhau. Ở Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản v.v. đã nghiên cứu sử dụng vật liệu cốt polyme gia cường sợi (FRP) và chứng minh rằng nó là một giải pháp khả thi và kinh tế để thay thế cốt thép trong môi trường ăn mòn [22] và [62]. Cốt polyme gia cường sợi (FRP) có nhiều ưu điểm vượt trội so với cốt thép thường như cường độ chịu kéo cao, không bị ăn mòn có thể sử dụng lâu bền trong môi trường nước biển, nhẹ hơn cốt thép thường có kích thước tương đương, không có từ tính. =

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông cường độ cao cốt polyme gia cường sợi (frp) để xây dựng cầu ở campuchia

Tài liệu liên quan