Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình hãm động năng động cơ dị bộ ba giai đoạn có hiệu suất cao

Số trang: 56
Loại file: pdf
Lượt xem 2433
Lượt tải 295

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:50

Mô tả :Trong quá trình sản xuất và trong các công trình xây dựng hiện đại, các hệ thống truyền động điện luôn được quan tâm nghiên cứu để nâng cao chất lượng sản phẩm. Khi nói đến truyền động điện thì người ta quan tâm nhất đó là động cơ điện và việc phanh hãm động cơ điện một cách nhanh chóng phù hợp với yêu cầu của hệ thống hoặc trong quá trình hoạt động xảy ra sự cố. Do có nhiều ưu điểm cả về kinh tế lẫn kỹ thuật nên động cơ không đồng bộ ngày càng được sử dụng phổ biến trong công nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy việc hãm động cơ không đồng bộ là một trong những vấn đề quan trọng. Xuất phát từ những vấn đề trên và trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp em đã được giao đề tài:” Nghiên cứu xây dựng mô hình hãm động năng động cơ dị bộ ba giai đoạn có hiệu suất cao”. Nội dung đồ án bao gồm ba chương: Chương 1: Động cơ không đồng bộ và các phương pháp hãm Chương 2: Hãm động năng ba giai đoạn động cơ không đồng bộ Chương 3: Thiết kế và lắp ráp hệ thống hãm động năng ba giai đoạn

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình hãm động năng động cơ dị bộ ba giai đoạn có hiệu suất cao