Tiểu luận Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam

Số trang: 30
Loại file: docx
Lượt xem 2831
Lượt tải 348

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:22

Mô tả :Như chúng ta đã biết tăng trưởng kinh tế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của một khu vực hay một quốc gia, vì tăng trưởng kinh tế liên quan đến nhiều khía cạnh của đất nước, chẳng hạn như: giảm bớt tình trạng đói nghèo, khắc phục sự lạc hậu, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi xã hội, tạo tiền đề vật chất củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia,.Tuy nhiên, không phải sự tăng trưởng nào cũng mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội, đôi khi nó vẫn có mặt xấu nếu như tăng trưởng không hợp lý. Ví dụ như: tăng trưởng kinh tế quá mức có thể dẫn đến tình trạng nền kinh tế quá nóng gây ra lạm phát, đồng thời cũng có thể làm cho sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội tăng lên. Vì vậy, đòi hỏi mỗi khu vực, mỗi quốc gia trong từng thời kì phải tìm ra những biện pháp tích cực để đạt được sự tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam