Đề tài Sự trộn ba sóng

Số trang: 21
Loại file: pdf
Lượt xem 2358
Lượt tải 290

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:48

Mô tả :Tuy nhiên, chỉ một trong số các thành phần này sẽ xuất hiện trong bức xạ được phát ra với cường độ có thể quan sát được khi nào điều kiện kết hợp pha được thõa mãn. Trong thực nghiệm, người ta thường chọn thành phần tần số được phát ra bằng cách chọn độ phân cực của bức xạ đầu vào và sự định hướng của tinh thể phi tuyến thích hợp

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Sự trộn ba sóng