Đề tài Nhà làm việc Ủy ban nhân dân quận 9 TP Hồ Chí Minh

Số trang: 16
Loại file: pdf
Lượt xem 37
Lượt tải 18

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:22

Mô tả :Cùng với nhịp độ phát triển mạnh mẽ của công nghiệp xây dựng, công nghệ phát triển chính xác của n-ớc ta hiện nay việc xây dựng các công trình cao tầng đã và đang phát triển rộng rãi. Trong t-ơng lai kết cấu BTCT là kết cấu chủ yếu trong xây dựng hiện đại : dân dụng, công nghiệp, cầu, .Các công trình BTCT đ-ợc thiết kế đa dạng phù hợp với phong cách công nghiệp hiện đại lắp ghép và thi công đơn giản phù hợp với nhiều công trình, chịu tải trọng lớn, chịu tải trọng động các nhà cao tầng .Cũng nh- các sinh viên khác đồ án của em là nghiên cứu và tính toán về kết cấu BTCT. Đồ án này đ-ợc thể hiện là một công trình có thực đ-ợc thiết kế bằng kết cấu BTCT, địa điểm công trình cũng là địa điểm có thực tại Quận 9 TPHCM.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nhà làm việc Ủy ban nhân dân quận 9 TP Hồ Chí Minh