Đề tài Những giải pháp nâng cao khả năng khai thác bảo hiểm nhân thọ trên thị trường Hà Nội của Bảo Việt nhân thọ Hà Nội

Số trang: 87
Loại file: doc
Lượt xem 171
Lượt tải 88

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:30

Mô tả :Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng đa dạng và phức tạp trong đó nhu cầu đảm bảo một cuộc sống ổn định và việc đảm bảo cho tương lai ngày càng được quan tâm. Thực hiện việc tích trữ trong tương lai có nhiều cách khác nhau: tự mình tích trữ tiền mặt ,vàng, đôla, gửi tài khoản, đóng cổ phần hay đầu tư . Tất cả các biện pháp trên đều đem lại lợi nhuận nhưng cũng không tránh khỏi rủi ro. Tổn thất do rủi ro gây ra nhiều khi làm hại không chỉ cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến người thân và những người phụ thuộc. Bảo hiểm nhân thọ ra đời không những là biện pháp bảo vệ khi gặp rủi ro mà còn là một biện pháp để tiết kiệm thường xuyên và có kế hoạch đối với từng gia đình, tạo quỹ giáo dục cho con cái khi vào đại học hoặc lập nghiệp, hay cưới xin, nâng cao mức sống khi về hưu. Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ việc khai thác bảo hiểm nhân thọ- thực hiện việc tiếp cận đến với mỗi người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây đúng là yếu tố cần để cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt kết quả như mong muốn. Có được kết quả đó đòi hỏi công tác khai thác phải không ngừng được cải tiến và luôn thực hiện phù hợp với yêu cầu của thị trường. Trước thực trạng trên, công ty cũng đã đưa ra nhiều chính sách và biện pháp đối với vấn đề này nhưng do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên công việc trên không tránh khỏi những khiếm khuyết. Do vậy, em đã quyết định chọn đề tài: "Những giải pháp nâng cao khả năng khai thác BHNT trên thị trường Hà Nội của Bảo Việt nhân thọ Hà Nội" làm đề tài cho đề án môn học của em. Với mong muốn nâng cao kiến thức của bản thân và em xin có những ý kiến đóng góp về những tồn tại trong vấn đề trên của công ty. Nội dung đề tài được chia làm ba phần:Phần I. Lý luận chung về bảo hiểm nhân thọ Phần II. Thực trạng triển khai hoạt động kinh doanh tại công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội.Phần III. Một số giải pháp nâng cao khả năng khai thác.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Những giải pháp nâng cao khả năng khai thác bảo hiểm nhân thọ trên thị trường Hà Nội của Bảo Việt nhân thọ Hà Nội

Tài liệu liên quan