Đề tài Khai thác tài nguyên than

Số trang: 34
Loại file: pptx
Lượt xem 964
Lượt tải 115

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:16

Mô tả :Than đóng vai trò sống còn với sản xuất điện và vai trò này sẽ còn được duy trì trong tương lai. Khoảng 39% lượng điện sản xuất ra trên toàn thế giới là than và tỷ lệ này sẽ vẫn được duy trì trong tương lai (dự báo cho đến năm 2030). Lượng tiêu thụ than cũng được dự báo sẽ tăng ở mức từ 0.9% đến 1.5% từ nay cho đến năm 2030. Tiêu thụ về than cho nhu cầu trong các lò hơi sẽ tăng khoảng 1.5%/năm trong khi than non, được sử dụng trong sản xuất điện tăng với mức 1%/ năm. Cầu về than cốc, loại than được sử dụng trong công nghiệp thép và kim loại được dự báo tăng với tốc độ 0.9%.Thị trường than lớn nhất là châu Á, chiếm khoảng 54% lượng tiêu thụ toàn thế giới, trong đó nhu cầu chủ yếu đến từ Trung Quốc nhiều quốc gia phải nhập khẩu than từ nước ngoài.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Khai thác tài nguyên than

Tài liệu liên quan