Đề tài Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công tác quản lý và tổ chức trong Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2005 – Thực trạng và giải pháp cho Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam

Số trang: 54
Loại file: doc
Lượt xem 115
Lượt tải 8

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:18

Mô tả :Trong nền kinh tế thị trường, các Công ty cổ phần đang ngày càng trở nên rất phát triển ở nước ta hiện nay với khả năng huy động vốn lớn, nhanh chóng thuận tiện; khả năng chuyển nhượng vốn linh hoạt; tạo điều kiện cho một khối lượng lớn nhà đầu tư góp vốn. Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp 2005 làm cho những quy định về Công ty cổ phần đã đầy đủ hơn rất nhiều so với trước đây. Chính vì vây, ở những khía cạnh nhất định, so với các loại hình doanh nghiệp khác như doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn thì Công ty cổ phần có những nét riêng biệt trong quản trị. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu thế của mình thì Công ty cổ phần vẫn còn có những hạn chế. Một trong những vấn đề quan trọng có thể khắc phục những hạn chế mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm là vấn đề tổ chức và quản lý công ty cổ phần. Với cấu trúc vốn và tính chất thành viên riêng của mình, CTCP đòi hỏi một cơ cấu tổ chức chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông cũng như các chủ thể có quan hệ với công ty. Vì những mục đích nêu trên, chúng em quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công tác quản lý và tổ chức trong Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2005 – Thực trạng và giải pháp cho Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam”. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung đề tài nghiên cứu khoa học gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về Công ty cổ phần, tổ chức và quản lý công ty cổ phần. Chương 2: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện công tác quản lý và tổ chức Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công tác quản lý và tổ chức trong Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2005 – Thực trạng và giải pháp cho Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam