Đề tài Tính toán thiết kế kho lạnh 500 tấn dùng để trữ đông bơ

Số trang: 48
Loại file: docx
Lượt xem 353
Lượt tải 37

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:49

Mô tả :Kho lạnh là các kho có cấu tạo kiến trúc đặc biệt dùng để bảo quản các sản phẩm và hàng hóa khác nhau ở nhiệt độ lạnh và điều kiện không khí thích hợp. Do không khí trong buồng lạnh có tính chất khác xa không khí ngoài trời nên kết cấu xây dựng, cách nhiệt, cách ẩm của kho lạnh và kho lạnh đông có những yêu cầu đặc biệt nhằm bảo vệ hàng hóa bảo quản và kết cấu công trình khỏi hư hỏng do các điều kiện không khí bên ngoài cũng vì các lý do đó, kho lạnh khác biệt hẳn với các công trình xây dựng khác. Kho lạnh đầu tiên được xây dựng ở Mỹ năm 1890. Qua hơn 100 năm phát triển, ngày nay kho lạnh các chủng loại khác nhau đã được xây dựng khác nơi, đóng góp một phần không nhỏ vào việc bảo quản, dữ trữ và phân phối lương thực, thực phẩm một cách có hiệu quả trên phạm vi toàn thế giới, đồng thời hỗ trợ cho nhiều ngành kinh tế phát triển.[1]

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tính toán thiết kế kho lạnh 500 tấn dùng để trữ đông bơ