Quan hê kinh tê viêt nam - Trung quốc trong phát triên kinh tê Viêt Nam

Số trang: 12
Loại file: pdf
Lượt xem 2028
Lượt tải 249

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:26

Mô tả :Nghiên cứu về tác động anh hưởng của Trung Quốc đối với phát triển kinh tế Việt Nam là một chủ đề hết sức rộng lớn và phức tạp. Trong phạm vi một bài tham luận nhỏ tham gia Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2014 với chủ đề chung “Tái cơ cấu nền kinh tế: Kỳ vọng chuyển biến mạnh mẽ và cơ ban”, chúng tôi xin trình bày một số ý kiến về nhân tố Trung Quốc với nền kinh tế Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ (đầu những năm 1990) đến nay.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Quan hê kinh tê viêt nam - Trung quốc trong phát triên kinh tê Viêt Nam