Đề tài Phân tích hiệu quả quản lý thanh khoản của ngân hàng Standart Charted

Số trang: 8
Loại file: docx
Lượt xem 1745
Lượt tải 206

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:16

Mô tả :Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động của các NHTM Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực đẩy mạnh nền kinh tế cả nước. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh, hoạt động kinh doanh của các NHTM hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó rủi ro thanh khoản được xem là rủi ro nguy hiểm nhất. Thực tế cho thấy, tình hình thanh khoản tại các NHTM Việt Nam đang kém dần. Để đối phó với tình trạng thiếu thanh khoản,các ngân hàng nhỏ tăng lãi suất huy động lên cao nhằm thu hút nguồn vốn huy động và các ngân hàng lớn tăng lãi suất để thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, để đáp ứng khả năng chi trả tức thời và đảm bảo mức dự trữ bắt buộc, các NHTM buộc phải đi vay trên thị trường liên ngân hàng khiến cho lãi suất liên ngân hàng tăng cao đã dẫn đến căng thẳng nguồn vốn và rủi ro thanh khoản gia tăng. Điều đó làm cho kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng bị sụt giảm. Ngoài ra, chỉ số lạm phát tăng cao cùng những biểu hiện khó dự đoán trước đã dẫn đến tình trạng căng thẳng thanh khoản tại các NHTM. Vì vậy, công tác quản trị rủi ro thanh khoản đối với các NHTM đang là vấn đề hết sức cấp thiết và cần được chú trọng. Trong điều kiện rủi ro thanh khoản đang có chiều hướng gia tăng, hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Standart Charted chi nhánh vẫn còn nhiều hạn chế. Nhận thức được vai trò quan trọng của thanh khoản trong hoạt động ngân hàng và thấy được tính cấp thiết của việc quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng Standart Charted, em đã chọn đề tài : “Phân tích hiệu quả quản lý thanh khoản của ngân hàng Standart Charted” làm chủ đề nghiên cứu của mình. Bài nghiên cứu gồm 3 phần: - Thực trạng thanh khoản tại ngân hàng TNHH Một thành viên Standart Charted (Việt Nam) - Những hạn chế trong công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standart Charted (Việt Nam) - Giải pháp quản lý thanh khoản tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standart Charted (Việt Nam)

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Phân tích hiệu quả quản lý thanh khoản của ngân hàng Standart Charted