Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch SDĐ 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 huyện Điện Biên Đông

Số trang: 64
Loại file: doc
Lượt xem 593
Lượt tải 70

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:09

Mô tả :Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt đối với sản xuất nông, lâm nghiệp; là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh Do vậy việc sử dụng đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khoa học, hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh. Công tác lập quy hoạch sử dụng đất với mục tiêu sắp xếp hợp lý quỹ đất phục vụ cho các lĩnh vực và các đối tượng sử dụng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vứng an ninh quốc phòng; tránh sự chồng chéo, lãng phí trong quản lý và sử dụng đất, hạn chế sự huỷ hoại đất đai, phá vỡ môi trường sinh thái. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có ghi: “ Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả ” Là một huyện miền núi có địa hình phức tạp, chia cắt mạnh, trên 80% diện tích tự nhiên của huyện thuộc địa hình núi cao, độ dốc lớn, diện tích đất sản xuất nông nghiệp chỉ có 17.498,8 ha chiếm 14,47% diện tích tự nhiên. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Điện Biên Đông đã thực hiện nhiều chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo như 135, 134, kiên cố hóa kênh mương, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như phương hướng, mục tiêu phát triển trên tất cả các lĩnh vực đã thay đổi dẫn đến những thay đổi trong cơ cấu sử dụng đất cũng như nhu cầu sử dụng đất đai cho các ngành, các lĩnh vực. Vì vậy cơ cấu đất đai trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 – 2010, định hướng đến năm 2020 huyện Điện Biên Đông không còn phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Để đảm bảo định hướng các yếu tố sử dụng đất lâu dài, hợp lý, bền vững và có cơ sở pháp lý khi xây dựng các dự án trên tất cả các lĩnh vực thuộc đời sống xã hội của địa phương.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch SDĐ 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 huyện Điện Biên Đông