Đề tài Phân tích hoạt động marketing của Co.op mart

Số trang: 24
Loại file: pptx
Lượt xem 2769
Lượt tải 335

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:33

Mô tả :* Quan tâm chọn lọc hàng hóa theo thị hiếu của người tiêu dùng Theo định kỳ 3-6 tháng, Co.op mart sẽ thẩm định xem người tiêu dùng không quan tâm nhiều để đưa ra khỏi kệ hàng nhường chỗ cho những mặt hàng hóa mới vào

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Phân tích hoạt động marketing của Co.op mart