Đề tài Phân tích kết quả khảo sát quan điểm các CFO về chính sách cổ tức và các kiến nghị hướng đến chính sách cổ tức hợp lý trong tương lai

Số trang: 92
Loại file: pdf
Lượt xem 180
Lượt tải 1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:46

Mô tả :Chính sách chi trảcổtức là một trong những vấn đề được nghiên cứu rộng rãi nhất trong lĩnh vực tài chính. Vì nó là một trong ba quyết định quan trọng mà bất kỳnhà quản lý nào cũng phải đối diện bên cạnh quyết định đầu tưvà tài trợ. Và có lẽ đây là quyết định khó khăn nhất bởi quyết định này là kết hợp của hai quyết định còn lại. Nếu bạn có mong muốn trởthành một CFO trong tương lai thì ngay bây giờ bạn nên học cách làm sao đểtìm ra một chính sách tối ưu cho doanh nghiệp, một chính sách vừa đáp ứng được nhu cầu tài trợcho các dựán đầu tưtrong tương lai, vừa có thểthuyết phục được các cổ đông rằng bạn đang dùng tiền của họmột cách hiệu quả. Do đó, trong bài nghiên cứu này chúng tôi muốn trình bày thực tiễn chính sách chi trảcổtức tiền mặt trên thịtrường Việt Nam qua nhiều khía cạnh khác nhau. Từdiễn biến trong thời gian qua nhưthếnào, bịchi phối bời những nhân tố nào, nhà quản lý công ty hành xửnhưthếnào với chính sách cổtức tiền mặt và cuối cùng đâu là giải pháp hoàn thiện. Đểgiải quyết những vấn để đặt ra đó, chúng tôi trình bày nghiên cứu với các nội dung sau: Chương 1: Cơsởlý luận vềchính sách cổtức Chương 2: Kiểm định các nhân tốtác động đến chính sách cổtức ởthịtrường Việt Nam Chương 3: Phân tích kết quảkhảo sát quan điểm các CFO vềchính sách cổtức Chương 4: Các kiến nghịhướng đến chính sách cổtức hợp lý trong tương lai

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Phân tích kết quả khảo sát quan điểm các CFO về chính sách cổ tức và các kiến nghị hướng đến chính sách cổ tức hợp lý trong tương lai