Đề tài Phân tích tài chính Công ty Cổ phần công nghiệp cao su Miền nam (CASUMINA) năm 2014

Số trang: 42
Loại file: docx
Lượt xem 968
Lượt tải 109

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:18

Mô tả :Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam được chuyển từ Công ty Công nghiệp Cao su Miền Nam theo Quyết định số 3240/QĐ - BCN ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Công nghiệp Cao su Miền Nam thành Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ty cổ phần số 0300419930 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phô' Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01 tháng 03 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 11 tháng 12 năm 2013. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 vốn điều lệ của Công ty là:672.932.050.000 VND, tương đương 67.293.205 cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Phân tích tài chính Công ty Cổ phần công nghiệp cao su Miền nam (CASUMINA) năm 2014