Đề tài Xử lý khí thải H2S bằng chất hấp phụ oxit sắt Fe2O3

Số trang: 15
Loại file: pptx
Lượt xem 2550
Lượt tải 315

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:20

Mô tả :Khí thải H2S là khí độc hại, độc không kém HCN, không màu sắc nhưng có mùi khó chịu (mùi trứng thối) được đưa vào khí quyển với những lượng rất lớn có nguồn gốc tự nhiên và nhân tạo. -Khí H2S ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Trong sản xuất công nghiệp: Khí H2S xuất hiện trong khí thải của các quá trình chế dầu mỏ, tái sinh sợi hoặc khu vực chế biến thực phẩm , xử lý rác thải. +Trong tự nhiên: H2S phát sinh bởi quá trình thối rữa của các chất hữu cơ dưới tác dụng của vi khuẩn từ rác thải, cống rãnh, bờ biển, ao tù, hồ nước cạn, kể cả từ các hầm lò khai thác than, các vệt núi lửa.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Xử lý khí thải H2S bằng chất hấp phụ oxit sắt Fe2O3