Đề tài Phân tích tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp

Số trang: 60
Loại file: docx
Lượt xem 1083
Lượt tải 122

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:10

Mô tả :• Lý do chọn đề tài Để tiến hành sản xuất kinh doanh, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải có một lượng vốn nhất định, đó là một tiền đề cần thiết. Trong nền kinh tế thị trường như ngày nay thì nhu cầu về vốn cho từng doanh nghiệp càng trở nên quan trọng và bức xúc hơn vì một mặt, các doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với sự biến động của thị trường, cùng với sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước, các bạn hàng nước ngoài nên đòi hỏi phải sử dụng vốn sao cho hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm tăng thêm sức cạnh tranh của mình. Mặt khác, để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều tìm mọi cách để tăng cường nguồn vốn, và do vậy sự cạnh tranh cả trên thị trường vốn cũng ngày càng trở nên quyết liệt. Xuất phát từ thực tế và những vấn đề bức xúc đã đặt ra trên đây và xuất phát từ những thôi thúc của bản thân cho việc tìm hiểu và làm sáng tỏ vấn đề này, tôi đã chọn đề tài : "Phân tích tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp " làm đề tài cho báo cáo thực tập của mình với hy vọng có thể góp phần nhỏ bé vào việc thảo luận và rút ra một số kiến nghị, phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại không sáu tám Đề tài này được hoàn thành với sự hướng dẫn tận tình của thầy Trần Quang Khải cùng với sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại không sáu tám đặc biệt là phòng tài vụ. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của báo cáo thực tập , với thời gian hạn hẹp và nhiều mặt còn hạn chế nên những vấn đề nghiên cứu ở đây không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét của Thầy Cô giáo và bạn bè cùng quan tâm đến đề tài trên. • Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá thưc trạng sử dụng nguồn vốn tại công ty trong Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại không sáu tám - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thực trang sử dụng nguồn vốn tại trong Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại không sáu tám. - Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại không sáu tám • Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp là phản ánh tình hình tổng quát về tài sản, sự hình thành tài sản, sự thay đổi của chúng trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, thông qua báo cáo tài chính ta thấy được doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không có hiệu quả. Hiệu quả sử dụng vốn là chỉ tiêu được sự quan tâm đặc biệt của vốn chủ sở hữu và là thước đo năng lực nhà quả trị doanh nghiệp. Trong nền kinh tế hiện đại khi mà các nguồn lực ngày càng hạn hẹp đi và chi phí cho việc sử dụng chúng ngày càng cao, vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn lực càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Vì vậy khi phân tích phải đặt tất cả các mối quan hệ như doanh thu, tài sản, vốn chủ sở hữu mỗi góc nhìn đều cung cấp một ý nghĩa cụ thể giúp cho nhà quản trị ra quyết định đúng đắn. Nghiên cứu thực tế tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại không sáu tám, thông qua số liệu, dữ liệu thu thập được từ báo cáo tài chính, công tác kế toán, phỏng vấn một số nhân viên đề tài đã sử dụng các phương pháp phân tích, thống kê và so sánh để nhận dạng thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và từ đó rút ra những hạn chế làm cơ sở cho đề xuất những giải pháp có lợi cho doanh nghiệp. • Phạm vi nghiên cứu: Đề tài xin được giới hạn trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các số liệu phân tích trong bảng cân đối kế toán qua các năm 2011-2012-2013 của trong Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại không sáu tám

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Phân tích tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp