Đề tài Phát triển hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng VPBank - PGD Phú Lâm

Số trang: 52
Loại file: pdf
Lượt xem 1806
Lượt tải 213

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:18

Mô tả :(Bản scan) Hòa nhập với tiến trình đổi mới nền kinh tế đất nước sau đại hội VI của Đảng (1986) hoạt động ngân hàng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần huy động vốn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước. Cùng với sự chuyển mình của nền kinh tế đất nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng cũng có nhiều thay đổi rõ rệt. Chính vì thế mà VPBank - Phòng giao dịch Phú Lâm đã ra đời.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Phát triển hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng VPBank - PGD Phú Lâm