Đề tài Phương hướng giải quyết trong quản lý sử dụng đất đô thị

Số trang: 86
Loại file: doc
Lượt xem 179
Lượt tải 88

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:23

Mô tả :Sau 10 năm đổi mới đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều mặt, ra khối khủng hoảng KT - XH. Chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh CNH - HĐH theo định hướng XHCN vì sự nghiệp dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đất nước ta đang đứng trước vận hội mới. Có tương đối đầy đủ những điều kiện cần thiếtvề thiên thời , địa lợi, nhân hoà.Trong đó đô thị đóng vai trò hết sức quan trọng không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học của khu vực mà còn của cả nước.Bên cạnh đó thì đất đô thị lại đóng một vai trò không kém phần quan trọng. Đất đô thị là yếu tố cần thiết để con người tiến hành các hoạt động sản xuất và mọi hoạt động khác. Trên địa bàn đô thị đất là điều kiện vật chất cơ bản không thể thiếu được đối với sự phát triển KT - XH đô thị.Vì vậy để đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển KT - XH của đất nước nói chung và của các đô thị nước ta nói riêng. Thì việc quản lý và sử dụng đất đô thị cần được thực hiện theo phương hướng họp lý tiết kiệm và hiệu quả.Quản lý và sử dụng đất đô thị là vấn đề bức xúc và vô cùng quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. Đó là những lý do khiến em chọn đề tài này cho bài viết của mình.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Phương hướng giải quyết trong quản lý sử dụng đất đô thị