Đề tài Quá trình xử lí chất thải bằng phương pháp kị khí

Số trang: 22
Loại file: pdf
Lượt xem 2441
Lượt tải 295

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:33

Mô tả :(Bản scan) I. Giới thiệu chung về quá trình kị khí 1.1 Định nghĩa: khả năng phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật trong điều kiện không có oxy 1.2 Phân biệt giữa kị khí và hiếu khí - Quá trình kị khí sử dụng CO2 làm chất nhận điện từ không cần oxy - Quá trình kị khí sử dụng lượng bùn ít hơn 3 - 20 lần so với hiếu khí

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Quá trình xử lí chất thải bằng phương pháp kị khí