Đề tài Quan hệ công chúng - Nhãn hiệu Omo

Số trang: 30
Loại file: pptx
Lượt xem 602
Lượt tải 74

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:09

Mô tả :-Unilever là một tập đoàn toàn cầu của Anh và Hà lan nổi tiếng thế giới trên lĩnh vực sản xuất và các sản phẩm tiêu dùng nhanh

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Quan hệ công chúng - Nhãn hiệu Omo