Đề tài Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Số trang: 344
Loại file: pdf
Lượt xem 1692
Lượt tải 198

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:28

Mô tả :Kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt Nam, một chính sách nền tảng đầu tiên có liên quan đến việc bảo vệ và phát triển rừng đã được xây dựng rất sớm từ cuối năm 1995. Khi đó, các chương trình khai hoang làm kinh tế vừa kịp ổn định cuộc sống trên những vùng đất mới thì cũng là lúc phong trào di cư tự do từ phía Bắc tràn xuống Tây Nguyên ồ ạt như nước lũ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030