Đề tài Thiết kế sơ bộ pai cầu dầm 3 nhịp liên tục đúc hẫng + dầm dẫn

Số trang: 242
Loại file: pdf
Lượt xem 744
Lượt tải 90

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:12

Mô tả :Lý trình cầu: từ Km 0+15 đến Km 0+262 Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật: ? Cầu vĩnh cửu bằng BTCT ƯST và BTCT th-ờng ? Khổ thông thuyền ứng với sông cấp III là: B = 50m, H = 7m ? Khổ cầu: B= 10.0 +2x1,5 m ? Quy phạm thiết kế: Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN-272-05 của Bộ GTVT ? Tải trọng: xe HL93 và ng-ời 300 kg/cm

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế sơ bộ pai cầu dầm 3 nhịp liên tục đúc hẫng + dầm dẫn