Đề tài Quy trình và một số phương pháp định giá bất động sản

Số trang: 99
Loại file: ppt
Lượt xem 207
Lượt tải 18

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:05

Mô tả :Cùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, lĩnh vực định giá tài sản nói chung, định giá bất động sản nói riêng phát triển rất mạnh mẽ. Định giá là một phần không thể thiếu trong rất nhiều lĩnh vực: Đầu tư dự án, cho thuê nhà đất, cổ phần hóa doanh nghiệp, sàn giao dịch Bất động sản. Sự phát triển của lĩnh vực định giá bất động sản thể hiện thông qua việc hình thành các Hiệp hội, trung tâm đào tạo thẩm định giá: TEGAVA, AVA,AVO.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Quy trình và một số phương pháp định giá bất động sản