Đề tài So sánh chiến lược marketing của thương hiệu vinacafe và các thương hiệu

Số trang: 48
Loại file: pdf
Lượt xem 2748
Lượt tải 330

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:02

Mô tả :Tìm cách áp dụng một cách nhất quán thông lệ quốc tế vào các vấn đề về quan tri doanh nghiệp: Cho đến nay Công ty đã đăng ký nhãn hiệu san phẩm tại 150 quốc gia trên thế giới, các mặt hàng của công ty đã được xuất khẩu sang 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thi trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật, Canada Sự phát triển của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trên thế giới là một thành công rất lớn nhưng khi gia nhập thi trường thế giới thì các rào can gia nhập và đặc biệt là các thông lệ quốc tế là một thách thức rất lớn của chính doanh nghiệp. Các thông lệ quốc tế đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi và điều chỉnh luôn có thể xay ra và khi xay ra thì sẽ ít hoặc nhiều anh hưởng đến hoạt động quan tri, kinh doanh của doanh nghiệp. Và để áp dụng một cách nhất quán những thông lệ quốc tế vào các vấn đề quan tri doanh nghiệp thì điều này phai xuất phát từ những nổ lực của doanh nghiệp. - Tiến hành các hoạt động tài chính một cách thận trọng, luôn nhận thức rằng việc quan lý rủi ro hiệu qua, bao toàn tài san và duy trì kha năng thanh khoan là thiết yếu cho sự thành côn: Xu hướng và thi hiếu người tiêu dùng luôn luôn là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp. Việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng có thể tạo ra một cơ hội phát triển tốt nhưng cũng có thể gặp nhiều rủi ro trong kinh doanh. Những yếu tố rủi ro vĩ mô và vi mô đều có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến việc kinh doanh, tình hình tài chính và triển vọng tương lai của Công ty. Chính vì vậy công ty luôn cân nhắc, thận trọng trước các hoạt động tài chính để phòng ngừa cũng như giảm thiểu những rủi ro trong kinh doanh góp phần tạo nên thành công của doanh nghiệp.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài So sánh chiến lược marketing của thương hiệu vinacafe và các thương hiệu