Đề tài Sử dụng phương pháp qui hoạch động giải bài toán cái túi

Số trang: 11
Loại file: docx
Lượt xem 670
Lượt tải 67

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:04

Mô tả :Lời mở đầu Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin nói chung và bộ môn phân tích và thiết kế thuật toán nói riêng ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Với một cơ sở dữ liệu khổng lồ, việc đưa ra một phương pháp nhằm giải quyết vấn đề tìm kiếm dữ liệu có hiệu quả và nhanh chóng nhất luôn được sự quan tâm của các nhà phát triển phần mềm. Thông thường có rất nhiều phương pháp để giải quyết một bài toán. Việc truy suất dữ liệu chưa đạt hiệu quả cao. Sử dụng phương pháp quy hoạch động là một giải pháp làm tăng hiệu suất trong các thao tác xử lý. Vấn đề đặt ra : để giải bài toán cái túi, chúng ta cần dùng phương pháp nào để đạt hiệu quả cao nhất. Để giải quyết vấn đề trên ta cùng tìm hiểu phương pháp quy hoạch động.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Sử dụng phương pháp qui hoạch động giải bài toán cái túi