Đề tài Sử dụng vi điều khiển at89s52 thiết kế hệ thống đèn giao thông ngã tư

Số trang: 7
Loại file: doc
Lượt xem 107
Lượt tải 12

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:26

Mô tả :Trong những năm gần đây trên thế giới cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế tạo linh kiện bán dẫn và vi mạch tổng hợp, một hướng phát triển mới của các vi xử lý đã hình thành đó là các vi điều khiển. Với nhiều ưu điểm, vi điều khiển đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Bằng cách áp dụng vi điều khiển vào trong quá trình sản xuất và xử lý, vi điều khiển đã thực sự thể hiện được ưu thế của mình so với các thiết bị điều khiển thông thường. Vì nhiều những lý do trên, trong trường Đại Học, Cao Đẳng, vi xử lý thực sự trở thành một môn học hết sức quan trọng, vi xử lý 8051 gần như là một môn học sử dụng để trang bị cho chúng ta những kiến thức cơ bản về vi xử lý, từ đó mở rộng ra các loại vi xử lý khác có cấu trúc phức tạp hơn như AVR, PIC, Qua đồ án này, đã giúp chúng em hình dung được thực tế vi xử lý áp dụng như thế nào trong cuộc sống hiện đại, cụ thể chính là hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển AT89S52. Đồ án gồm 4 chương: Chương I: Tổng quan về đèn giao thông, giới thiệu khái quát đề tài, các thành phần chính của hệ thống đèn giao thông, nguyên lý hoạt động, ngôn ngữ sử dụng và phần mềm mô phỏng. Chương II: Khảo sát vi đều khiển AT89S52. Chương III: Thiết kế phần cứng. Chương IV: Thiết kế phần mềm.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Sử dụng vi điều khiển at89s52 thiết kế hệ thống đèn giao thông ngã tư