Đề tài Sử dụng video, thí nghiệm ảo và các hình ảnh phù hợp nhằm nâng cao kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12A1 trường THPT số 3 Văn Bàn khi học xong chương lượng tử ánh sáng

Số trang: 32
Loại file: pdf
Lượt xem 1339
Lượt tải 157

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:21

Mô tả :Ngày nay, khoa học công nghệ thông tin phát triển rất mạnh mẽ. Công nghệ thông tin có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Chúng ta có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy học sinh. Hình thức này khá mới mẻ và không ít giáo viên có nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đã đem đên nhiều lợi ích mà cụ thể là kết quả học tập của học sinh.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Sử dụng video, thí nghiệm ảo và các hình ảnh phù hợp nhằm nâng cao kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12A1 trường THPT số 3 Văn Bàn khi học xong chương lượng tử ánh sáng