Đề tài Suy thoái tài nguyên và ô nhiễm đất

Số trang: 18
Loại file: pptx
Lượt xem 1541
Lượt tải 183

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:23

Mô tả :I. Khái niệm Đất là nơi ở, xây dựng cơ sở hạ tầng và thổ nhưỡng là nơi sản xuất nông lâm nghiệp. Đất theo nghĩa thổ nhưỡng là vật thể thiên nhiên có cấu tạo lâu đời, hình thành do kết quả của nhiều yếu tố: Đá gốc, động thực vật, khí hậu, địa hình và thời gian.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Suy thoái tài nguyên và ô nhiễm đất