Đề tài Tác dụng và cơ chế gây độc của các chất gây ô nhiễm môi trường đối với con người

Số trang: 25
Loại file: ppt
Lượt xem 1481
Lượt tải 175

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:15

Mô tả :I. Các chất gây ô nhiễm môi trường có tác dụng độc hại đối với con người như thế nào ? 1. Khái niệm về tính độc của các chất gây ô nhiễm. Chất nguy hại khi xâm nhập vào cơ thể gây nên các biến đổi sinh lý, sinh hóa, phá vỡ cân bằng sinh học, gây rối loạn chức năng sống bình thường, dẫn tới trạng thái bệnh lý của các cơ quan nội tạng, các hệ thống (tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh.) hoặc toàn bộ cơ thể.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tác dụng và cơ chế gây độc của các chất gây ô nhiễm môi trường đối với con người