Đồ án Thiết kế trang bị điện cho truyền động chính máy bào dường

Số trang: 73
Loại file: docx
Lượt xem 541
Lượt tải 62

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:41

Mô tả :Trong những năm gần đây cùng với việc phát triển ngày càng mạnh mẽ của các lĩnh vực khoa học, ứng dụng của chúng vào các ngành công nghiệp nói chung và các ngành điện nói riêng. Các lĩnh vực sản xuất của nền kinh tế quốc dân, cơ khí hoá có liên quan chặt chẽ đến điện khí hoá và tự động hoá. Hai yếu tố sau cho phép đơn giản kết cấu cơ khí của máy sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng kĩ thuật của quá trình sản xuất và giảm nhẹ cường độ lao động. Việc tăng năng suất lao động và giảm giá thành thiết bị điện của m¸y là hai yêu cầu chủ yếu đối với hệ thống truyền động điện và tự động hoá nhưng chúng mâu thuẫn nhau. Một bên đòi hỏi sử dụng các hệ thống phức tạp, một bên lại yêu cầu hạn chế số lượng thiết bị chung trên máy và số thiết bị cao cấp. Vậy việc lựa chọn một hệ thống truyền động điện và tự động hoá thích hợp cho máy là một bài toán khó. Môn học trang bị điện đề cập đến phần điện của các máy gia công kim loại là những máy chủ yếu và quan trọng trong công nghiệp nặng của nền kinh tế quốc dân. Mỗi loại máy có đặc điểm làm việc và phương pháp xác định phụ tải, công suất động cơ truyền động cho máy và các đặc điểm yêu cầu đối với hệ thống trang bị của máy, các khâu điển hình và sơ đồ điều khiển riêng biệt.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế trang bị điện cho truyền động chính máy bào dường