Đề tài Tài nguyên đất và môi trường đất

Số trang: 27
Loại file: docx
Lượt xem 1604
Lượt tải 191

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:14

Mô tả :I.Sơ lược tài nguyên đất 1.1. Khái niệm Đất là một dạng tài nguyên vật liệu của con người. Đất là lớp ngoài cùng của thạch quyển bị biến đổi tự nhiên dưới tác động tổng hợp của nước, không khí, sinh vật. Đất có 2 nghĩa: đất đai là nơi ở, xây dựng cơ sở hạ tầng của con người và thổ nhưỡng là mặt bằng để sản xuất nông lâm nghiệp. .Đất hiểu theo nghĩa thông thường nhất là phần mỏng nằm trên bề mặt của trái đất mà không bị nước bao phủ. . Đất theo nghĩa thổ nhưỡng là vật thể thiên nhiên có cấu tạo độc lập lâu đời, hình thành do kết quả của nhiều yếu tố:đá gốc, động thực vật, khí hậu, địa hình và thời gian. .Giá trị tài nguyên đất được đo bằng số lượng diện tích(ha,km2) và độ phì (độ dầu ,ỡ thích hợp cho trồng cây công nghiệp và lương thực).

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tài nguyên đất và môi trường đất