Đề tài Thảo luận xây dựng và phân tích sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu của một người tiêu dùng trong việc lựa chọn các hàng hóa tại một thời điểm nhất định

Số trang: 18
Loại file: pptx
Lượt xem 2610
Lượt tải 313

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/04/2018 06:16

Mô tả :I. Sự ràng buộc về ngân sách của người tiêu dùng Để đơn giản hoá vấn đề, giả sử người tiêu dùng chỉ mua 2 loại hàng hoá: lon nước coca (X) và sôcôla (Y). Nếu người tiêu dùng này có mức thu nhập I=1000 đôla một tháng và anh ta chi tiêu toàn bộ thu nhập hàng tháng của mình cho coca và sôcôla. Giá một lon coca là Px= $2 và giá của 1 thanh sôcôla là Py= $10 .

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thảo luận xây dựng và phân tích sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu của một người tiêu dùng trong việc lựa chọn các hàng hóa tại một thời điểm nhất định