Đề tài Thị trường dịch vụ bảo hiểm Việt Nam trước xu thế hội nhập

Số trang: 56
Loại file: pdf
Lượt xem 148
Lượt tải 56

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:09

Mô tả :Theo từ điển Bách khoa to àn thư Việt Namthì Bảo hiểm là chức năng kinh tếmà mục đích là bồi thường những thiệt hại về của cải hay sức kho ẻ, tính mạngcon người, bằng cách đảm nhiệm những rủi ro v à đền bù những rủi ro ấy.Người muốn được bảo hiểmphải mua bảo hiểmvà khi bị thiệt hại th ì được bồithường. Việc bồi th ường được quy định bằng một hợp đồng giữa tổ chức bảohiểm và ngư ời được bảo hiểm. Tổ chức kinh doanh bảo hiểm có th ể do nhànước đảm nhiệm hoặc do công t ytư nhân đ ảm nhiệm có sự kiểm soát của chínhphủ. Theo Dennis Kessler :Bảo hiểm là sự đóng góp của số đông v ào sự bất hạnhcủa số ít. Theo Monique Gaullier :Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một b ên là ngư ờiđược bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi l à phí bảo hiểm thực hiện mongmuốn để cho mình hoặc để cho ng ười thứ ba trong tr ường hợp xảy ra rủi ro sẽnhận được một khoản đền b ù các tổn thất đ ược trả bởi một b ên khác: đó l àngười bảo hiểm. Ng ười bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với to àn bộ rủi ro vàđền bù các thiệt hại theo các ph ương pháp c ủa thống kê. Tập đoàn bảo hiểm AIG của Mỹ định nghĩa : Bảo hiểm là một cơ chế, theo cơchế này, một người, một doanh nghiệp hay một tổ ch ức chuyển nh ượng rủi rocho công ty b ảo hiểm, công ty đó sẽ bồi th ường cho người được bảo hiểm cáctổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm v à phân chia giá tr ị thiệt hại giữa tất cả nhữngngười được bảo hiểm.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thị trường dịch vụ bảo hiểm Việt Nam trước xu thế hội nhập