Đề tài Thiết kế ban quản lý các dự án đường sắt

Số trang: 49
Loại file: docx
Lượt xem 1341
Lượt tải 167

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:52

Mô tả :I. Mục đích và yêu cầu : 1. Mục đích: Giúp cho sinh viên biết cách áp dụng phần lý thuyết đã được trang bị trong nhà trường vận dụng vào các công tác như: thiết kế, các bước lập hồ sơ thiết kế. Tổng hợp các kiến thức đã học phục vụ cho các bước làm đồ án tốt nghiệp trong thời gian tới. 2. Yêu cầu: Trong thời gian thực tập tại các cơ quan, sinh viên phải thực hiện tốt các yêu cầu và nội dung sau: a) Tuân thủ nghiêm túc các nội quy, quy định của cơ quan được cử đến thực tâp, quy chế thực tập của nhà trường đề ra, không được tự ý thay đổi địa điểm thực tập khi chưa có sự đồng ý của nhà trường, giáo viên hướng dẫn và cơ quan đang thực tập. b) Những vấn đề cần lĩnh hội về chuyên môn: Biết vận dụng các kiến thức đã học để củng cố và nắm bắt được nội dung chính sau: * Nội dung công tác thiết kế ở các bước : - Bước báo cáo đầu tư - Bước lập Dự án đầu tư - Bước thiết kế kỹ thuật - Bước thiết kế lập bản vẽ thi công, công nghệ thi công

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế ban quản lý các dự án đường sắt