Đề tài Thiết kế được hệ thống bơm nước và đo lưu lượng nước trên đường ống cho trường ĐHCN Hà Nội

Số trang: 43
Loại file: docx
Lượt xem 537
Lượt tải 55

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:11

Mô tả :Chương 1: Cơ sở lý thuyết 1.1 Mục đích của đề tài Mục đích của đề tài là: “ Đo, điều khiển và cảnh báo lưu lượng trên đường ống” ở một ngưỡng đặt trước thông qua sự điều khiển của PLC đối với biến tần. Hệ thống bơm dựa trên tín hiệu cảm biến lưu lượng trong đường ống đưa về. 1.2 Phương pháp đo lưu lượng 1.2.1 Khái quát Lưu lượng chất lưu là lượng chất lưu chảy qua tiết diện ngang của ống trong một đơn vị thời gian. Tùy theo đơn vị tính lượng chất lưu (theo thể tích hoặc theo khối lượng) người ta phân biệt: • Lưu lượng thể tích Q tính bằng m3/s, m3/giờ, . • Lưu lượng G tính bằng kg/s, kg/giờ,

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế được hệ thống bơm nước và đo lưu lượng nước trên đường ống cho trường ĐHCN Hà Nội