Đề tài Thiết kế một cầu bê tông cốt thép Dự ứng lực với số liệu cho trước theo tiêu chuẩn thiết kế 22TCN 272-05

Số trang: 103
Loại file: pdf
Lượt xem 180
Lượt tải 5

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:41

Mô tả :(Bản scan) Xác định nội lực bản mặt cầu do tĩnh tải Tiến hành đặt tại các vùng có moomen cực trị, để xác định nội lực lớn nhất trong dầm. Nội lực lớn nhất trong dầm liên tục thường là ở mặt cắt gối hoặc mặt cắt giữa nhịp

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế một cầu bê tông cốt thép Dự ứng lực với số liệu cho trước theo tiêu chuẩn thiết kế 22TCN 272-05