Đề tài Thiết kế toà nhà D5 văn phòng và siêu thị

Số trang: 202
Loại file: pdf
Lượt xem 3041
Lượt tải 370

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:06

Mô tả :Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng là một công trình đầu tiên mà ng-ời sinh viên đ-ợc tham gia thiết kế. Mặc dù chỉ ở mức độ sơ bộ thiết kế một số cấu kiện, chi tiết điển hình. Nh-ng với những kiến thức cơ bản đã đ-ợc học ở những năm học qua, đồ án tốt nghiệp này đã giúp em tổng kết, hệ thống lại kiến thức của mình. - - Để hoàn thành đ-ợc đồ án này, em đã nhận đ-ợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy h-ớng dẫn chỉ bảo những kiến thức cần thiết, những tài liệu tham khảo phục vụ cho đồ án cũng nh- cho thực tế sau này. Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với sự giúp đỡ quý báu của các thầy h-ớng dẫn : Thầy ThS.KTS. Trần Hải Anh, h-ớng dẫn em phần kiến trúc. Thầy TS. Cao Minh Khang, h-ớng dẫn em phần kết cấu. Thầy ThS. Trần Văn Sơn, h-ớng dẫn em phần thi công. - - Cũng qua đây em xin đ-ợc tỏ lòng biết ơn đến các thầy đặc biệt của khoa Xây Dựng nói riêng cũng nh- tất cả các cán bộ nhân viên trong tr-ờng Đại học Dân Lập Hải Phòng nói chung vì những kiến thức em đã đ-ợc tiếp thu d-ới mái tr-ờng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế toà nhà D5 văn phòng và siêu thị