Đề tài Thiết kế xây dựng Chung cư Cao tầng CT3 - Anh Dũng

Số trang: 89
Loại file: pdf
Lượt xem 113
Lượt tải 89

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:22

Mô tả :Đồ án tốt nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhất của một sinh viên tr-ớc khi ra tr-ờng. Đây là một bài tập tổng hợp kiến thức tất cả các môn học chuyên ngành mà sinh viên đ-ợc học tập trong suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà tr-ờng. Đây là giai đoạn tập d-ợt, học hỏi cũng nh- là cơ hội thể hiện những gì sinh viên đã thu nhận đ-ợc trong thời gian vừa qua.Đối với đất n-ớc ta hiện nay, việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho dân c- đô thị là một vấn đề khá bức xúc và đang đ-ợc đầu t- phát triển mạnh. Nhà cao tầng là một h-ớng phát triển phù hợp và có nhiều tiềm năng. Việc thiết kế kết cấu và tổ chức thi công một ngôi nhà cao tầng tập trung nhiều kiến thức cơ bản, thiết thực đối với một kỹ s- xây dựng. Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp của mình em đã cố gắng trình bày toàn bộ các phần việc thiết kế và thi công công trình: "Chung c- cao tầng CT3-Anh Dũng ".Nội dung đồ án gồm ba phần :-Phần 1 :Kiến trúc công trình-Phần 2:Kết cấu công trình-Phần 3:Tổ chức thi công công trình

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế xây dựng Chung cư Cao tầng CT3 - Anh Dũng